Kontrapunktiske harmonier

Lise Blochs værker består at mange lag, som bygger lærrederne op. Former toner frem fra lærrederne som relieffer, dannet af spartelmasse, som giver værkerne dybde, men også kraft, energi og kant. De stærke farver er skabt af mange lag af oliemaling, som tilføjer værkerne en poetisk, intuitiv dimension og giver bevægelse. Kontrasten mellem formernes hårdhed og farvernes blødhed skaber umiddelbart dynamik, men forenes så i harmoni for beskuerens øjne.

Kunsthistoriker

Nina-Emilie Barfod

 

Alle billeder er oliemaling og spartelmasse på lærred.

Køb dem her via hjemmesiden ”kontakt” eller se dem i galleriet.